En kennel med uppfödning av Tax i huvudsak dvärgtax och kanintax med fokus på hälsa, mentalitet, funktion och konstruktion. Keneln ligger lite norr om Göteborg i det lilla samhälet Nol.

Vi kommer i vår att para Jaxon och Olga

Detta är en mycket spännande kull som vi tror och hoppas på mycker. Jaxon är pappa til vår Transformerskull (23) och Olga är mamma till vår Svensk Whiskey kull (24)

inavelsgraden är 3,9% alltså något högre än va vi brukar men på linjer som inte är lika vanligt förekommande. Valet att gå något över är baserat på att vi vill få in bättre längd på bröstkorgarna vilket är något av det vi nu har stort fokus på.