En kennel med uppfödning av Tax i huvudsak dvärgtax och kanintax med fokus på hälsa, mentalitet, funktion och konstruktion. Keneln ligger lite norr om Göteborg i det lilla samhälet Nol.

``På vår instagram kan ni följa våra valpkullar och tidigare uppfödda hundar från oss´´